Gmina Pszczew jest położona w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w odległości 15 km na wschód od Międzyrzecza. Liczy 4230 mieszkańców - w tym w Pszczewie 1826 osób (889 mężczyzn i 937 kobiet).

Pagórki, wzniesienia i położone wśród nich jeziora sprawiają, że teren gminy, o powierzchni 178 km2 zaliczany jest do atrakcyjniejszych na Ziemi Lubuskiej.
W okolicy Zielomyśla i Brzezia oraz od jez. Chłop do Świechocina ciągną się ozy - charakterystyczne wąskie wzniesienia o stromych zboczach. Najwyższym z nich jest góra Przyspa k. Świechocina, o wysokości 103,5 m n.p.m. Wraz z górą Trębaczą w Zielomyślu wzniesienia te stanowią naturalne punkty widokowe, z których podziwiać można krajobraz gminy. Panoramę Pszczewa można obejrzeć z góry Wysokiej znajdującej się nad jeziorem Chłop.

Od Pszczewa do Silnej i Stoków, na łagodnych wzniesieniach sandru nowotomyskiego rozciągają się pola uprawne. W okolicach Pszczewa, Borowego Młyna, Policka i Rańska występują drobne pagórki - kemy, tworzące piękny, silnie pofałdowany krajobraz. Z dwudziestu jezior znajdujących się na terenie gminy większość tworzy ciąg jezior polodowcowych, a wraz z rzeką Obrą obniżenie - Rynnę Jezior Pszczewskich. Pozostałe to położone wśród pagórków, urokliwe śroódleśne jeziorka.


Niezwykle malownicze ukształtowanie terenu, lasy zajmujące prawie połowę powierzchni gminy, czyste wody, różnorodność flory i fauny stały się przyczyną objęcia większości obszaru gminy ochroną krajobrazową, a w przypadku okolic Jezior Gołyńskich ochroną rezerwatową. Utworzenie w 1986 roku Pszczewskiego Parku Krajobrazowego przyczyniło się do ochrony atrakcyjności tych terenów.