Pszczewski Park Krajobrazowy

Biuro PPK mieści się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie,
ul. Szarzecka 14, 66-330 Pszczew,
tel./fax. 95 749 12 99

 Akt utworzenia i cel ochrony

Pszczewski Park Krajobrazowy powołano do życia uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim nr XI/63/86 w dniu 25 kwietnia 1986 roku " ... w celu zachowania dla nauki i wypoczynku ludności terenów o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych..."


Powierzchnia
PPK jest parkiem średniej wielkości, który wraz z otuliną zajmuje ponad 45 tys. ha. Park o powierzchni 12 220 ha tworzą dwa samodzielne kompleksy. Pierwszy o powierzchni 10 250 ha obejmuje obszar jezior rynnowych od Trzciela na południu do Lubikowa i Rokitna na północy oraz odcinek rzeki Obry od Trzciela do wsi Policko. Drugi, wielkości 1970 ha rozciąga się nad rzeką Kamionką od wsi Lewice do wsi Kamionna. Dwa kompleksy parku obejmuje w całość otulina o powierzchni 33 080 ha, której zadaniem jest eliminowanie negatywnych wpływów zewnętrznych na obszar parku.


Położenie
Pszczewski Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części województwa lubuskiego i w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w środku trójkąta między Gorzowem, Zieloną Górą i Poznaniem, w pięknej krainie północnej części mezoregionu Bruzdy Zbąszyńskiej i zachodniej części Pojezierza Poznańskiego. Obydwie jednostki fizycznogeograficzne są częścią makroregionu Pojezierza Wielkopolskie. Obszar parku tworzą najbardziej wartościowe tereny 6 gmin: Pszczew, Przytoczna,Trzciel, Miedzichowo, Międzychód i Międzyrzecz.