Gmina Pszczew zrealizowała trzy bliźniacze inwestycje pod nazwami: „Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin”, „Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna”, „Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielomyśl”.

W ramach zadania wybudowano wieże obserwacyjno-widokowe w trzech różnych miejscowościach gminy. Jedną w miejscowości Świechocin na wzgórzu przy drodze w kierunku m. Łowyń, drugą w Silnej nad jeziorem Chłop (2,0 km za Pszczewem przy drodze gruntowej do Silnej) a kolejną w Zielomyślu na Górze Trębacza (2 km za Zielomyślem przy drodze do Lubikowa).

Wieże mają drewnianą konstrukcję, sześć kondygnacji i wysokość całkowitą 18,66 m nad poziom terenu, są ogólnodostępne. Z najwyższego poziomu widokowego wież można podziwiać widoki na najbliższą okolicę.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości.

Wieża widokowa w Zielomyślu.

Widok z wieży.

Wejście na wieżę.

Wieża widokowa w Świechocinie.