STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZEW

 

Wpłaty należy wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

 

 

 

 

sposób SELEKTYWNY

sposób NIESELEKTYWNY

gospodarstwo do 2 osób

25,00 zł

50,00 zł

gospodarstwo 3 osobowe

40,00 zł

80,00 zł

gospodarstwo 4 osobowe i powyżej

60,00 zł

120,00 zł