Przedszkole Samorządowe im. Pszczółki Mai w Pszczewie

Dyrektor: Jolanta Minge
ul. Stefana Batorego 1a
66-330 Pszczew
woj. lubuskie

tel. 95 7492334

strona internetowa Przedszkola w Pszczewie

 

 Misja przedszkola

 

„Każde dziecko jest dla nas ważne!

Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne
oraz pomożemy mu poznać siebie,
stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Nasze dziecko z rodzicem z powodzeniem przekroczy próg szkoły”.

               

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.