PSZCZEW - Gmina Otwarta

Na Nowe Inwestycje

 

Gmina Pszczew położona jest na terenie bogatej w lasy i jeziora Ziemi Międzyrzeckiej, na granicy województwa lubuskiego i wielkopolskiego.   Wsie, pola  i lasy poprzecinane rzekami, urokliwymi jeziorami o czystych wodach, z których na szczególną uwagę zasługują malownicze śródleśne oczka wodne położone wśród wzniesień i pagórków urozmaicających topografię terenu niewątpliwie są walorami turystycznymi gminy.

Na atrakcyjność inwestycyjną terenu wpływa usytuowanie gminy pomiędzy dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą krajową nr 24 (Szczecin – Poznań – Warszawa – Terespol) oraz drogą krajową nr 2 (Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol). Układ sieci komunikacyjnych zapewnia dobry dostęp do dróg ponadlokalnych oraz planowanego węzła autostradowego. Ponadto przez teren gminy przebiega linia kolejowa, obecnie używana wyłącznie do transportu towarowego z możliwością przywrócenia ruchu pasażerskiego.

Wójt Gminy Pszczew oferuje do sprzedaży lub zagospodarowania atrakcyjne tereny i nieruchomości zabudowane pod działalność przemysłową, usługową i rolniczą, zabudowę mieszkaniową oraz turystyczną. Ponadto, zwrócić uwagę należy, że Gmina Pszczew posiada sieć dróg wyasfaltowanych do wszystkich miejscowości, w całości jest stelefonizowana.

Teren gminy zajmują lasy i jeziora o wysokiej klasie czystości wód dające szansę rozwoju gospodarczego. Dotychczasowy rolniczy charakter gminy ustępuje miejsca turystyce. Od przyszłych inwestorów oczekuje się zastosowania ekologicznych, nowoczesnych technologii.

Informacje dotyczące poszczególnych ofert udzielane są pod numerami telefonów:
95 749 2316, 7492318 lub 95 749 2310
.