Uwaga

Informujemy iż w dniu 22 maja 2020 roku to jest piątek od godziny 10:00 do 15:00, na terenie miejscowości Pszczew i Policko będą przeprowadzane przez firmę dostarczającą gaz ziemny prace serwisowe („upust gazu”) w związku z powyższym mogą występować braki w dostawie gazu oraz słyszalne odgłosy -  szumy.