Regulamin korzystania z Zespołu Boisk ORLIK od 18 maja 2020 roku

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż. i bph.

 2. Obiekt jest czynny w następujących terminach:

  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.30 do 22.00,

  - w soboty od 12.00 do 20.00,

  - w niedziele od 15.30 do 20.00.

 3. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i limit przebywających – maksymalnie 14 osób + 2 trenerów na każde boisko (wielofunkcyjne i do piłki nożnej).

  Łącznie na obiekcie może przebywać do 32 osób.

 4. Przebywający na obiekcie nie mają obowiązku zasłaniania twarzy (obowiązek istnieje jedynie w drodze na obiekt i w drodze powrotnej).

 5. Wejście na obiekt następuje wyłącznie za zgodą animatora – opiekuna obiektu. Ze względów bezpieczeństwa i mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne zalecane jest umówienie wejścia dla obiekt z animatorem (osobiście lub telefonicznie) na konkretną godzinę. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji konfliktowych i gromadzenia się przy obiekcie większej liczby uczestników niż  obowiązujące limity. Maksymalny czas przebywania grupy na obiekcie to jedna godzina. Animatorzy będą prowadzili harmonogram udostępnień  obiektu z założeniem, by grupy następujące po sobie nie miały ze sobą styczności. Grupy zorganizowane (szkoły sportowe, kluby) obowiązkowo ustalają godziny korzystania z  animatorem. Harmonogram rezerwacji obiektu przez szkoły lub kluby jest podawany do wiadomości publicznej.

 6. Na terenie obiektu nie ma możliwości korzystania z szatni.

 7. WC będzie udostępniane zawodnikom na życzenie – klucz u animatorów.

 8. Animatorzy będą dezynfekować urządzenia oraz WC po każdym użyciu i każdej grupie użytkowników.

 9. Zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

 10. Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionych środków (wchodzący i opuszczający obiekt).

 11. Osoby, które nie dostosują się do obowiązujących zasad, zostaną wyproszone z obiektu.

 12. Wszelkie zasady ogólne korzystania z obiektu, wprowadzone wcześniejszymi regulaminami, mają zastosowanie, o ile nie kolidują z zapisami niniejszego regulaminu.

 13. Tel. do animatora: Sebastian Sawoch - 696 906 919 – czynny w godzinach pracy (punkt 2).

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje administrator obiektu.