Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
E-mail szkoły: sekretariatgimnazjum@op.pl
Telefon: tel. Dyrektor Halina Banaszkiewicz (95) 7492336
tel. sekretariat SP (95) 7492335
tel. sekretariat Gimnazjum (95) 7492338
fax (95)7492339
Adres szkoły: ul. Sikorskiego 23
66-330 Pszczew
woj. lubuskie

 

 strona intenetowa Szkoły Podstawowej w Pszczewie

Otwarcie szkoły nastąpiło 4 września 1945 roku. Uczęszczało do niej tego roku 47 uczniów. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Stanisław Knak.
Do 1963 roku szkoła mieściła się w trzech budynkach - przy ulicach: Sikorskiego, Dworcowej i Zamkowej.
W 1958 roku powstaje w miejscowym Kole Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich inicjatywa budowy nowej szkoły - Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na uwagę zasługuje fakt, iż Pszczew został prekursorem akcji w wyniku której zbudowano aż 1300 szkół - Pomników Tysiąclecia.
Otwarcie nowej szkoły nastąpiło 5 września 1963 roku.
W 500 - setną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, w 1973 roku, szkole nadano imię tego wybitnego astronoma. Sztandar dla szkoły ufundował Komitet Rodzicielski. Od tej pory co roku w dniu 19 lutego obchodzony jest uroczyście dzień patrona.
Ze względu na dużą liczbę uczniów w 1987 roku do użytku oddana została przybudówka mieszcząca bibliotekę i klasy nauczania początkowego.
W 1999 roku Rada Gminy podejmuje uchwałę o utworzeniu zespołu szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum.
31 maja 2002 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę gmachu gimnazjum. Już od września 2003 roku (40 lat po oddaniu 1000-latki) gimnazjaliści zdobywają wiedzę w nowym budynku.
Od 6 czerwca 2004 roku gimnazjum ma swojego patrona - Marię Skłodowską-Curie.

Obecnie, po reformie oświaty, szkoła działa jako Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie.