Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją dotyczącą stypendiów.

Stypendia- Jak, Gdzie i Kiedy?

Jeżeli dobrze się uczysz, masz wysoką średnią ocen, jesteś uczniem gimnazjum, szkoły średniej kończącej się maturą bądź studentem studiów dziennych i wypracowałeś dobre a nawet bardzo dobre wyniki w nauce po pierwszym lub kolejnym roku w danej szkole- już dziś złóż wniosek
o przyznanie stypendium naukowo- motywacyjnego!

do 15 września 2018r.

do 15 października 2018r.

Pamiętaj w dniu składania wniosku musisz posiadać status ucznia danej szkoły

Gimnazjum-średnia ocen w poprzednim roku szkolnym nie mniej niż 4,90 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;

Szkoła średnia kończąca się maturą- średnia ocen w poprzednim roku szkolnym nie mniej niż 4,50 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;

Studenci studiów dziennych- średnia ocen w poprzednim roku akademickim nie mniej niż 4,25 oraz na koniec każdego semestru ocen wyłącznie pozytywnych;

UWAGA ! Powyższe stypendia są skierowane do uczniów bądź studentów zameldowanych na terenie Gminy Pszczew.

Jeżeli posiadasz trudną sytuację materialną .Twój dochód nie przekracza 514 zł netto na osobę w rodzinie. Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.