URZĘDY

Urząd Gminy Pszczew
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 11, 95 749 23 10
fax 95 749 23 12


Poczta Polska
Urząd Pocztowy Pszczew

ul. Poznańska 23
66-330 Pszczew
tel. 95 749 11 31, 95 749 11 32


POLICJA

Komenda Powiatowa Policji Międzyrzecz
Posterunek Policji w Pszczewie

ul. Sikorskiego 21
66-330 Pszczew
tel. 95 749 10 02


SŁUŻBA ZDROWIA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka lekarza ogólnego

ul. Strażacka 4a
66-330 Pszczew
tel. 95 748 92 09


Gabinet Stomatologiczny
ul. Strażacka 4a
66-330 Pszczew
tel. 95 749 15 52


Apteka Pszczewska
Pl. Zamielno 4 (przy obwodnicy)
66-330 Pszczew
tel. 661 259 522


STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna
w Pszczewie

ul. Parkowa
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 46


BANK

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz
Filia w Pszczewie

ul. Rynek
66-330 Pszczew
tel. 95 749 40 20


PLACÓWKI KULTURALNO-OŚWIATOWE

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 22


Szkoła Podstawowa

ul. Sikorskiego 23
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 35


Przedszkole Samorządowe
ul. Batorego 1a
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 34


Biblioteka w Pszczewie
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 24


Kino "Przystań"
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 26 lub 95 749 23 22


Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
ul. Szarzecka 14
66-330 Pszczew
tel. 95 749 12 99


Muzeum "Dom Szewca"
ul. Rynek 19
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 27

PARAFIA

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny
ul. Generała Sikorskiego 15
66-330 Pszczew
tel. 95 749 16 57,
strona www: www.parafiapszczew.pl
email: parafia@parafiapszczew.pl

 

GASTRONOMIA


Pizzeria "Maku"

ul. Sikorskiego 19

66-330 Pszczew

tel.: 574 630 650

 

Wajman Elżbieta ADI-EL

ul. Rynek 23

66-330 Pszczew

USŁUGI SAMOCHODOWE

Stacja benzynowa

ul. Międzyrzecka
66-330 Pszczew
tel. 95 749 10 62


INFORMACJA TURYSTYCZNA

Muzeum „Dom Szewca”
ul. Rynek 19
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 27


ZAKŁADY


Firma "OBST" sp. z o. o.
ul. Międzychodzka 40
66-330 Pszczew
tel. 95 749 12 95


Zakład Usług Komunalnych
ul. Kasztanowa 14
66-330 Pszczew
tel. 95 749 10 88, 95 749 23 30, 95 749 23 31

 

BUDMET Hurtownia Ogólobudowlana
Marian Skołozdrzy

ul. Kasztanowa 13
66-330 Pszczew
tel. 95 749 16 58
http://budmetpszczew.pl/


NOCLEGI

Schronisko Młodzieżowe
ul. Parkowa 1 (remiza)
66-330 Pszczew


Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
ul. Szarzecka 14
66-330 Pszczew
tel. 95 749 12 99