Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zamkowa 20

66-330 Pszczew

 tel./fax 95 7492328

tel. 95 7492329, 697 200 141, 697 200 142

e-mail:opspszczew@go2.pl

 Kierownik: Emilia Frąckowiak

 
poniedziałek 7:30 - 17:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 13:30

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie organizuje i koordynuje całość inicjatyw i działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w naszej gminie (podstawą do działania jest ustawa o pomocy społecznej). Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Pszczew utworzoną celem realizacji zadań własnych i zleconych gminie.

 Misją Ośrodka jest:

„(...) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy

„Przytulisko”

Plac Zamielno 4

66-330 Pszczew

 

tel./fax 95 7492328

tel. 95 7492329, 697 200 141, 697 200 142

e-mail:opspszczew@go2.pl

 

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Pszczew i Gminy Przytoczna. Misją Środowiskowego Domu Samopomocy jest przywracanie lub nabywanie umiejętności samodzielnego (bądź z niewielką pomocą) radzenia sobie w życiu.

 Głównym celem Domu jest kształtowanie umiejętności społecznych uczestników odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, nawiązywanie kontaktów, komunikowanie się z otoczeniem, współżycie w grupie oraz wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Proponujemy naszym uczestnikom ciekawe zajęcia i treningi uwzględniając ich zainteresowania i aktualne potrzeby.

 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30