Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pszczew – stan na 5.12.2018 r.

(wg Krajowego Rejestru Sądowego)

 

* w sprawach organizacyjnych oraz funkcjonowania OSP z terenu Gminy Pszczew osobą do kontaktu jest Mieczysław Żaguń – Urząd Gminy Pszczew, tel. 95 749 23 21

Inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późniejszymi zmianami: Dz.U.2015 poz. 1333).

L.p. Nazwa organizacji Rodzaj organizacji Dane organizacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczewie Stowarzyszenie

Ul. Strażacka 1

66-330 Pszczew

Prezes: Lech Suszczyński

KRS: 0000033512

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Zielomyślu  Stowarzyszenie

 Zielomyśl

66-330 Pszczew

Prezes: Michał Krupa

KRS: 0000021218

 3.  Ochotnicza Straż Pożarna w Stołuniu  Stowarzyszenie

 Stołuń

66-330 Pszczew

Prezes: Marek Kacprzak

KRS: 0000024183

 4.  Ochotnicza Straż Pożarna w Policku  Stowarzyszenie

 Policko

66-330 Pszczew

Prezes: Ryszard Nadskakulski

KRS: 0000036077

 5.  Ochotnicza Straż Pożarna w Silnej  Stowarzyszenie

 Silna

66-330 Pszczew

Prezes: Stanisław Janas

KRS: 0000047722

 6.  Ochotnicza Straż Pożarna w Świechocinie  Stowarzyszenie

 Świechocin

66-330 Pszczew

Prezes: Edmund Mrozek

KRS: 0000055265

 7.  Ochotnicza Straż Pożarnaw Szarczu  Stowarzyszenie

 Szarcz

66-330 Pszczew

Prezes: Natalia Ripa

KRS: 0000055302

 8.  Ochotnicza Straż Pożarna w Stokach  Stowarzyszenie

 Stoki

66-330 Pszczew

Prezes: Hieronim Cyranik

KRS: 0000063302

 9.  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Gorzycku  Stowarzyszenie

 Nowe Gorzycko

66-330 Pszczew

Prezes: Ryszard Wołyński

KRS: 0000100260

 10.  Pszczewskie Stowarzyszenie Turystyczne  Stowarzyszenie

 ul. Zamkowa 20

66-330 Pszczew

Prezes: Kozłowska- Hałas Justyna

KRS: 0000266552

 11.  Gminny Klub Piłkarski Pszczew  Stowarzyszenie

 ul. Kasztanowa 14

66-330 Pszczew

Wiceprezes: Dariusz Sawoch

KRS: 0000363794

 12. LUBUSKA FEDERACJA STRONGMAN   Stowarzyszenie

 ul. Parkowa 3

66-330 Pszczew

Prezes: Norbert Hała

KRS: 0000384293

 13.  FUNDACJA NA RZECZ POLSKO - NIEMIECKIEGO SĄSIEDZTWA  Stowarzyszenie

ul. Stefana Batorego 11

66-330 Pszczew

Prezes: Łukasz Robak

KRS: 0000397492

 14.  FUNDACJA PORTAL ROWEROWY  Stowarzyszenie

 ul. Stefana Batorego 11

66-330 Pszczew

Prezes:Łukasz Robak

KRS: 0000401926

 15.  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA IM. PSZCZÓŁKI MAI  Stowarzyszenie

 ul. Stefana Batorego 1a

66-330 Pszczew

Prezes: Jolanta Minge

KRS: 0000404571

 16.  STOWARZYSZENIE ŚW. MARII MAGDALENY W PSZCZEWIE  Stowarzyszenie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15

66-330 Pszczew

Prezes: Joanna Bułkowska

KRS: 0000404946

 

 17. STOWARZYSZENIE ŚWIECHOCIN 2011   Stowarzyszenie

 Świechocin 20

66-330 Pszczew

Prezes: Alicja Górczyńska

KRS: 0000407357

 18. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIELOMYŚLA "GRONO"   Stowarzyszenie

 Zielomyśl 23

66-330 Pszczew

Prezes: Kamila Nowakowska

KRS: 0000407422

19.  STOWARZYSZENIE STOKI PRZYJAZNA WIEŚ 2011  Stowarzyszenie

 Stoki 34

66-330 Pszczew

Prezes:Rafał Hałuszczak

KRS: 0000408681

 20.  STOWARZYSZENIE NOWE GORZYCKO 2012  Stowarzyszenie

 Nowe Gorzycko 16A

66-330 Pszczew

Prezes: Barbara Nyga

KRS: 0000425950

 21.  STOWARZYSZENIE SILNA 2012  Stowarzyszenie

 Silna 15

66-330 Pszczew

Prezes: Zdzisław Mizerski

KRS: 0000440807

22.  STOWARZYSZENIE SOŁECTWA SZARCZ  Stowarzyszenie

 Szarcz 25

66-330 Pszczew

KRS: 0000631129

 23.

 STOWARZYSZENIE " M. I U.T."

działalność zawieszona

 Stowarzyszenie

 ul. Stefana Batorego 12

66-330 Pszczew

Prezes: Marek Jura

KRS: 0000278904

 24.  STOWARZYSZENIE DLA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO  Stowarzyszenie

 ul. Zamkowa 20

66-330 Pszczew

KRS: 0000048247

 25.  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PSZCZEWA W LIKWIDACJI  Stowarzyszenie

 ul. Poznańska 27

66-330 Pszczew

KRS: 0000040188

 

 

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Rodzaj organizacji

Dane kontaktowe

1.

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”

UKS

Joanna Fryza

2.

Parafialny Zespół Caritas

Jednostka organizacyjne Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

Elżbieta Ceglarz, Anna Wiśniewska