Szanowni Państwo,

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani adopcją bezpańskiego psa, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 95-749-23-17 (Urząd Gminy w Pszczewie).

 

Obowiązki właścicieli psów


Wszyscy znamy powiedzenie „pies najlepszym przyjacielem człowieka”, musimy zdawać sobie jednak sprawę z szeregu obowiązków jakie spoczywają na nas, w związku z posiadaniem czworonoga.

Podstawowym obowiązkiem jest szczepienie psa przeciwko wściekliźnie. Powinno ono nastąpić najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powinno być powtarzane każdego roku. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny od 20 do 500 zł, kara aresztu bądź pozbawienia wolności do lat 3. Każdy właściciel ma obowiązek uiszczać opłatę za posiadanie psa w wysokości 30 zł rocznie (z wyjątkami, które określone są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Psy muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki, nie wolno utrzymywać psa na łańcuchu dłużej niż 12 godzin w ciągu doby a łańcuch nie może być  krótszy niż 3 m, nie wolno psów porzucać, o czym mówi ustawa o  chronię zwierząt. Wychodząc na spacer z psem musimy być wyposażeni w smycz i, w zależności od rasy psa, również kaganiec. Inną kwestią jest sprzątanie po swoim psie. Na terenie miejscowości Pszczew rozstawione są specjalne skrzyneczki  z woreczkami na psie odchody, z których można darmowo korzystać. Sprzątanie po psie wpłynie nie tylko na czystość  naszej okolicy, unikniemy również mandatu, który może wynosić od 20 do 500 zł!

Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje Kodeks wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” Oczywiście, nie w każdej sytuacji, tylko my odpowiemy za niebezpieczne zachowanie naszego psa. Warto pamiętać również o treści art. 78 KW, zgodnie z którym: „kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany”. Kodeks wykroczeń reguluje również kwestię puszczania wolno psa na terenie lasu. Art. 166 głosi, że kto puszcza w lesie luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Przytoczone wyżej przepisy nie są oczywiście wszystkimi jakie obowiązują właścicieli psów ale uświadamiają nam, że mały szczeniaczek podarowany dziecku to nie tylko radość ale i obowiązek.

 

Co zrobić gdy znajdziemy bezpańskie zwierzę?


W sytuacji gdy znajdziemy bezpańskie zwierzę, czy też zwierzę, które potrzebuje pomocy weterynaryjnej a nie jesteśmy w stanie ustalić kto jest jego właścicielem, należy zgłosić to do Urzędu Gminy w Pszczewie tel. 95 7492310 lub 95 7492317 kom. 722 022 035, w weekendy kontaktować się można pod nr alarmowym 112, lub ze schroniskiem dla bezpańskich zwierząt z którym gmina ma podpisaną umowę prowadzonym przez firmę Vet-Zoo Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: gmina zapewnia całodobowo (w dni robocze i świąteczne) opiekę i pomoc lekarsko - weterynaryjną  zwierzętom bezdomnym, poszkodowanym w wypadkach drogowych  poprzez współpracę z lekarzem weterynarii, z którym ma podpisaną umowę w tym zakresie. Umowa podpisana  jest z Gabinetem Weterynaryjnym Leszek Bobek ul. Grunwaldzka 20, 66 - 320 Trzciel tel. 603 428 401.

 

Sterylizacja bezpańskich kotów

 

Na wsiach, szczególnie w okolicach gospodarstw rolnych  spotkać można koty „niczyje”. Są to zwierzęta dzięki którym populacja gryzoni utrzymywana jest na odpowiednio niskim poziomie. Zdążają się jednak sytuacje gdy kotów jest za dużo. Skuteczną metodą walki z tym problemem jest sterylizacja zwierząt. W związku z powyższym, informujemy, iż istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/kastracji bezpańskich kotów  na koszt urzędu gminy. Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć wniosek do urzędu gminy, następnie dokonać zabiegu u wskazanego weterynarza, z którym gmina ma podpisaną stosowną umowę oraz dostarczyć fakturę. Finansowanie zabiegów możliwe będzie do momentu wyczerpania środków w budżecie gminy.  Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 95 7492317.