Wójt Gminy Pszczew ogłasza przetargi, których przedmiotem są grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową. Bardzo atrakcyjne miejsca w pobliżu Jeziora Szarcz.
Termin wpłacenia wadium - 10.06.2020
Termin przetargów - 16 - 18 czerwca.
Szczegóły
https://bip.pszczew.pl/przetargi/29/status/