Wójt Gminy Pszczew- Józef Piotrowski

 Zastępca Wójta- Dominik Fryza

Przewodniczący Rady Gminy Pszczew- Romuald Tankielun

 

Urząd Gminy Pszczew
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew

tel. (95) 749 23 10
fax (95) 749 23 12
e-mail:ug@pszczew.pl

Urząd czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek    7:30 – 17:30

wtorek              7:30 – 15:30

środa                7:30 – 15:30

czwartek          7:30 – 15:30

piątek               7:30 – 13:30.

Wójt Gminy Pszczew przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki
w godzinach od 15:00 do 17:00 w pokoju nr 11 (I piętro).

Przewodniczący Rady Gminy Pszczew przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 16:00 do
17:00 w pokoju nr 13 (I piętro).

ORGANIZACJA URZĘDU GMINY PSZCZEW

POZIOM 0

Sala narad

PARTER

Referat Finansowy

Nr pokoju

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - 

Agnieszka Bajorek - podatki

 

podatki@pszczew.pl

(0- 95) 749 23 14

1

Podinspektor  ds. księgowości podatkowej -

Ewa Napierała – windykacja, opłata miejscowa, akcyza

windykacja@pszczew.pl

 

Inspektor  ds. budżetu i kontroli wewnętrznej -

Anna Chojnacka – dodatki mieszkaniowe, profilaktyka

kontrola@pszczew.pl

 

SKARBNIK GMINY

Halina Jokiel

skarbnik@pszczew.pl

(0- 95) 749 23 13

2

Podinspektor  ds. księgowości przedszkola i płac -

Lucyna Romanów

romanow@pszczew.pl

 (0-95) 749 23 23

3

Inspektor ds. księgowości urzędu gminy -

Aldona Czapczyk – Opala

ksiegowosc@pszczew.pl

KASA - Podinspektor ds. pomocy stypendialnej -

Aleksandra Nazwalska

nazwalska@pszczew.pl

4

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -

Ewa Maciejczak

ewamaciejczak@pszczew.pl

(0-95) 749 23 15

8a

Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego 500+, 300+ -

Monika Mrozek - w zastępstwie Marta Kmieć

500plus@pszczew.pl

Pozostałe stanowiska

Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami -

Sylwia Batura

grunty@pszczew.pl

(0-95) 749 23 16

5

Referat Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy  -Inspektor ds. rolnictwa, drogownictwa, sportu i kultury - Karol Grobelny

drogi@pszczew.pl

Podinspektor ds. wojskowych i obronnych,

Sławomir Dratwia

zk@pszczew.pl

(0-95) 749 23 21

6, 7

URZĄD STANU CYWILNEGO, MELDUNKI

Kierownik – Marek Minge, Zastępca – Monika Załucka

usc@pszczew.pl

(0-95) 749 23 20

8

PIĘTRO 1

SEKRETARIAT

Obsługa organów gminy

Działalność gospodarcza

Monika Załucka

Maria Wojtucka

ug@pszczew.pl

sekrerariat@pszczew.pl

rada@pszczew.pl

(0-95) 749 23 10

Fax (095) 749 23 12

(0-95) 749 23 19

9

SEKRETARZ GMINY

Anna Szyngiel

sekretarz@pszczew.pl

(0-95) 749 23 11

10

WÓJT GMINY

Józef Piotrowski

wojt@pszczew.pl

(0-95) 749 23 10

11

ZASTĘPCA WÓJTA

Dominik Fryza

fryza@pszczew.pl

(0-95) 749 23 25

12

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Romuald Tankielun

rada@pszczew.pl

(0-95) 749 23 19

13

PIĘTRO 2

Referat Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy

Kierownik Referatu Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy

Krystian Grabowski

grabowski@pszczew.pl 

(0-95) 749 23 45

 

 

  (0-95) 749 23 18

15

 

   14                     

Inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej  oraz zamówień publicznych - Janusz Leśny

budownictwo@pszczew.pl

Pomoc administracyjna, goniec – Beata Jura

-

Podinspektor  ds. gospodarki odpadami -

Emilia Stachowiak- w zastępstwie- Alicja Dratwia

odpady@pszczew.pl

(0-95) 749 23 17

15

Podinspektor ds. ochrony środowiska -

Anna Krajewska

srodowisko@pszczew.pl

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pszczew

Pobierz